1 Strona główna 2 Kontakt - Okręg i Oddziały 3 Historia 4 Wyniki Okregu 5 Zarząd Okręgu 8 Oddział KUTNO 279 9 Oddział PŁOCK 280 10 Oddział SIERPC 281 11 Oddział GĄBIN 373 12 Oddział SOCHACZEW 435 13 Oddział STAROŹREBSKO-BIELSKI 0475 14 Regiony i Okręgi 15 Gołębie 16 Pogoda 17 Linki 18 Druki PZHGP 19 TopLista 20 Wystawy 6 Regulaminy 7 Gostynin SuperHodowca

historia

Historia Naszego Oddziału wraz z działalnością rozpoczęła się w dniu 1-go sierpnia 1951 roku. Założyło go 15-tu hodowców. Byli to między innymi: Majer Eryk, Powiński Henryk, Zabarowski Jan, Zieleniecki Stanisław, Walczak Tadeusz, Nowakowski Józef, Nowakowski Marian, Kowalski Władysław, Byliński Władysław, Pleczyński Antoni. Pierwszym Prezesem został kol. Mejer Eryk. Hodowcy Ci działają pod nazwą: "Zjednoczenie Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych I-12 Oddziału Płock!" Początki lotów, oraz ich organizacja w porównaniu z lotami obecnych lat są nieporównywalne. Transport gołębi na loty odbywał się koleją. W tym okresie odbywały się tylko cztery loty konkursowe i to z bardzo krótkich odległości. W całej historii Naszego Oddziału na listę czołowych hodowców wpisali się: Powiński Henryk, Walczak Tadeusz, Nowakowski Marian, Zaborowski Jan, Soczewka Bogdan, Zawadzki Edward, Linowski Ryszard, Jakubowski Jakub, Piotrowski Jan, Żabka Jerzy, Nagiewicz Marek, Dobrzyński Mieczysław i Marek Turowski. Natomiast do czołowych działaczy, którzy przyczynili się do budowy i zakupu kabin transportowych, budowy garaży, oraz wnieśli swój wkład w sprawne w sprawne funkcjonowanie Naszego Oddziału Należą: Majer Eryk, Kulwicki Franciszek, Łagodziński Stanisław, Piotrowski Jan ,Jakubowski Jakub, Nagiewicz Marek, Majewski Janusz, oraz pełniący funkcję Prezesa Okręgu kol. Zalewski Eugeniusz. Poważnym Utrudnieniem w naszej działalności jest brak własnego lokalu. Zarząd Oddziału czyni starania w Urzędzie Miasta, żeby nabyć teren pod budowę domu hodowcy. W związku z Jubileuszem pragnął bym, aby wszyscy hodowcy Naszego Oddziału dążyli do wzajemnej życzliwości i szlachetnej rywalizacji w lotach. Nie doprowadzajmy do niedomówień i nienawiści między sobą. Umiejmy zdobyć się na uśmiech i właściwe zrozumienie. Podziękowania należą się także naszym małżonkom i dzieciom, które nie jednokrotnie muszą zrezygnować z innych form rozrywki na rzecz naszego hobby.
Niech mottem będą dwa przykazania dla Nas Hodowców Gołębi Pocztowych. 1. Bądź Twoim kolegom zawsze pomocny i życzliwy, a przy ewentualnych niepowodzeniach pocieszaj ich i służ im dobrą radą. 2. Nie zazdrość Twojemu koledze, gdy On ma w lotach konkursowych więcej szczęścia, lecz ciesz się razem z nim i staraj mu się dorównać.

  

W marcu 1981r. na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu okręgu na Prezesa Okręgu wybrano kol. Eugeniusza Zalewskiego z oddziału Płock. Funkcje tą pełnił do marca 2003roku.

W marcu 2003roku kol. Eugeniusz Zalewski zrezygnował z dalszego kandydowania i wówczas na Prezesa Okręgu wybrano kol. Tadeusza Wasińskiego z Oddziału Sierpc.

Pełnił  funkcję tę do maja 2015roku.

W okresie tych kadencji z zaangażowaniem w pełnieniu funkcji statutowych wyróżnili się następujący koledzy:

?        Jan Grondziel- Oddział Gąbin

?        Tadeusz Radecki- Oddział Gąbin

?        Jerzy Ciesielski- Oddział Gostynin

?        Jan Głodowski- Oddział Gostynin

?        Wojciech Wasiak- Oddział Gostynin

?        Stanisław Ciarka- Oddział Gostynin

?        Czesław Wielemborek- Oddział Kutno

?        Andrzej Kotowski- Oddział Kutno

?        Józef Słomczewski-  Oddział Kutno

?        Jerzy Pyczek- Oddział Kutno

?        Eryk Mejer- Oddział Płock

?        Stanisław Łagodziński- Oddział Płock

?        Marek Nagiewicz- Oddział Płock

?        Stanisław Nowicki- Oddział Płock

?        Mirosław Guzowski- Oddział Sierpc

?        Andrzej Przybyszewski- Oddział Sierpc

?        Andrzej Konigowski-  Oddział Sierpc

?        Stefan Basiak-Oddział Sochaczew

Na jednym z walnych zebrań okręgu z inicjatywy kol. Eugeniusza Zalewskiego został powołany Komitet Organizacji fundacji sztandaru, w którym objął przewodnictwo. Fundatorami były oddziały  zrzeszone w okręgu oraz indywidualni członkowie związku.

Sztandar został wyświęcony w czasie wystawy okręgowej w dniach 13-14 grudzień 2008r. w m. Bielsk.

Ceremonia wyświęcenia odbyła się w kościele parafialnym w Biesku.

W czasie wyświęcenia sztandaru dekalog patrona PZHGP św. Franciszka z Asyżu wygłosił kol. Eugeniusz Zalewski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godność członka honorowego za długoletnią aktywną pracę organizacyjną Krajowy Walny Zjazd Delegatów nadał niżej wymienionym  kolegom: Jerzy Ciesielski, Eugeniusz Zalewski, Jan Konarski, Edward Zawadzki, Stanisław Opatowski, Jan Grondziel, Tadeusz Wasiński.

Każdego roku w miesiącu grudniu były organizowane wystawy okręgowe gołębi. Organizatorami wystaw były rotacyjnie oddziały.

W miesiącu sierpniu 2015r. na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Okręgu Płock. Prezesem został wybrany kol. Mirosław Falkowski z oddziału Kutno.

Na dzień 31 grudnia 2021r. Okrąg liczy 892 członków zrzeszonych w 7 oddziałach.

 

 

  
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL