1 Strona główna 2 Kontakt - Okręg i Oddziały 3 Historia 4 Wyniki Okregu 5 Zarząd Okręgu 8 Oddział KUTNO 279 9 Oddział PŁOCK 280 10 Oddział SIERPC 281 11 Oddział GĄBIN 373 12 Oddział SOCHACZEW 435 13 Oddział STAROŹREBSKO-BIELSKI 0475 14 Regiony i Okręgi 15 Gołębie 16 Pogoda 17 Linki 18 Druki PZHGP 19 TopLista 20 Wystawy 6 Regulaminy 7 Gostynin SuperHodowca

Komunikaty Zarządu Odziału Sochaczew

  KomunikatyKOMUNIKAT

II termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Oddziału Sochaczew PZHGP odbędzie się 10 marca 2019 r. (niedziela), o godz. 10:00, w sali OSP w Rybnie.Sochaczew, 2019-01-17

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Sochaczew PZHGP uprzejmie zawiadamia, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Oddziału Sochaczew PZHGP odbędzie się 24 lutego 2019 r. (niedziela), w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 (w tzw. "Kramnicach Miejskich"), o godz. 10:00, i jednocześnie zaprasza serdecznie wszystkich członków, prosząc o punktualne przybycie.Sochaczew, 2018-11-14

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszamy wszystkich hodowców Oddziału Sochaczew PZHGP na uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2018 r. i rozdanie nagród, które odbędzie się w sobotę 1 grudnia br., o godz. 17:00 w sali OSP w Mokasie.

                                                        Zarząd OddziałuSochaczew, 2018-01-31

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Sochaczew PZHGP uprzejmie zawiadamia, iż Walne Zebranie Członków Oddziału Sochaczew PZHGP odbędzie się 25 lutego 2018 r. (niedziela), w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 (w tzw. "Kramnicach Miejskich"), o godz. 10:00, i jednocześnie zaprasza serdecznie wszystkich członków, prosząc o punktualne przybycie.

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Sochaczew PZHGP uprzejmie zawiadamia, iż zakończenie sezonu lotowego i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 4 listopada 2017 r. (sobota), o godz. 16:00, w Janaszówku (w uprzedniej siedzibie sekcji).

KOMUNIKAT 2017

- Komunikat


Sochaczew, 2017-06-28

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Sochaczew PZHGP uprzejmie zawiadamia, iż Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Sochaczew, zarządzane w celu wyboru nowego Prezesa i 4 członków zarządu,w związku ze złożeniem pisemnych rezygnacji, odbędzie się w dniu 16 lipca 2017 r. (niedziela), o godz. 10:30, w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21, w tzw. "Kramnicach", gdzie odbywały się uprzednie zebrania.

KomunikatySochaczew, 2017-04-10

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Sochaczew PZHGP uprzejmie zawiadamia, iż lot próbny gołębi dorosłych został przesunięty na dzień 23 kwietnia 2017 r. (z poniedziałku na niedzielę).Sochaczew, 2017-02-03

ZAWIADOMIENIE

           Zarząd Oddziału Sochaczew PZHGP uprzejmie zawiadamia, iż Walne Zebranie Członków Oddziału Sochaczew PZHGP odbędzie się 26 lutego 2017 r.(niedziela), w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 (Kramnice), o godz. 10:00, i jednocześnie zaprasza serdecznie wszystkich członków, prosząc o punktualne przybycie.
KOMUNIKAT INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

- Komunikat


Sochaczew, 2016-10-24

KOMUNIKAT Nr 4/2016

           Zarząd Oddziału Sochaczew PZHGP uprzejmie zaprasza wszystkich hodowców naszego oddziału na uroczyste zakończenie sezonu lotowego, połączone z rozdaniem nagród, które odbędzie się w sali OSP w Rybnie w sobotę 26. listopada br. o godz. 17:00.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Oddziału Sochaczew PZHGP z dnia 28 lutego 2016 r., w trakcie niniejszej uroczystości będzie miała miejsce aukcja gołębi ofiarowanych przez naszych hodowców, z której dochód przeznaczony będzie na realizację statutowej działalności oddziału. Cenę startową ofiarowanego na aukcję gołębia ustala hodowca, który go przekaże. Zarząd Oddziału bardzo zachęca hodowców do wzięcia udziału w niniejszej inicjatywie.


KOMUNIKAT NR 3/2016

ZARZĄDU ODDZIAŁU SOCHACZEW

- Komunikat nr 3/2016


Sochaczew, 2016-03-21

KOMUNIKAT NR 2/2016

ZARZĄDU ODDZIAŁU SOCHACZEW

- Komunikat nr 2/2016


Sochaczew, 2016-02-22

UWAGA !

Zmiana miejsca Walnego Zebrania Członków Oddziału Sochaczew PZHGP. Nowe, to Kramnice Sochaczew , ul. 1 Maja 21.
Sochaczew, 2016-02-05

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Oddziału Sochaczew PZHGP uprzejmie zawiadamia, iż Walne Zebranie Członków Oddziału Sochaczew PZHGP odbędzie się w dniu 28 lutego 2016 r. (niedziela), w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia (Dom Kultury), o godz. 10:00, i jednocześnie zaprasza serdecznie wszystkich członków, prosząc o punktualne przybycie.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, zaproponowanie jego porządku i poddanie go pod głosowanie.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Powołanie 3-osobowej Komisji Mandatowej.
4. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności zebrania.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Odczytanie sprawozdań za 2015 r.:

1)Zarządu;
2)Finansowego;
3)Komisji Rewizyjnej;
4)Komisji Dyscyplinarnej.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału Sochaczew PZHGP za 2015 r.
9. Przedstawienie projektu preliminarza finansowego na rok 2016 r., dyskusja w sprawie zasadności tytułów i kwot w nim przyjętych oraz głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Przedstawienie zgłoszonych propozycji uchwał i wniosków oraz głosowanie w przedmiotowej sprawie.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie.


KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza hodowców na uroczyste rozdanie nagród za sezon lotowy 2015 r., które odbedzie się w dniu 24.10. 2015 r. o godz. 17.00 w sali OSP w Rybnie.KOMUNIKAT NR 2/2015

ZARZĄDU ODDZIAŁU SOCHACZEW

- Komunikat nr 1/2015

                                                 
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL