1 Strona główna 2 Kontakt - Okręg i Oddziały 3 Historia 4 Wyniki Okregu 5 Zarząd Okręgu 6 Regulaminy 7 Oddział GOSTYNIN 278 8 Oddział KUTNO 279 9 Oddział PŁOCK 280 10 Oddział SIERPC 281 11 Oddział GĄBIN 373 12 Oddział SOCHACZEW 435 13 Oddział STAROŹREBSKO-BIELSKI 0475 14 Regiony i Okręgi 15 Gołębie 16 Pogoda 17 Linki 18 Druki PZHGP 19 TopLista 20 Wystawy SuperHodowca

Aktualności

  

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

ZARZĄD GŁÓWNY

43-180 ORZESZE, ul. Dworcowa 5 tel.: 32/723-12-90 www.pzhgp.pl zg@pzhgp.pl hgp@pzhgp.pl

Nr konta: PKO Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Orzesze, dnia 24 maja 2018 r.

L.dz. 698/2018

Szanowni Koledzy i Koleżanki

Członkowie Zarządów

Okręgów PZHGP

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej

Członkowie Głównej Komisji Dyscyplinarnej

Prezydium Zarządu Głównego PZHGP, wobec obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej ,RODO”, zmieniającego dotychczasową organizację ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wypełniając obowiązek informacyjny służący zapewnieniu właściwej ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą przesyła w załączeniu informacje określone w art. 13 „RODO”, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Orzeszu.

Ponadto zwracamy Państwu uwagę, że obowiązujące z dniem 25 maja 2018 r. „RODO” wymaga, aby w sytuacjach gdzie kierowane przez Państwa jednostki organizacyjne powierzają do przetwarzania dane osobowe osób fizycznych innym podmiotom, decydując zarazem o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, zastosować adekwatne narzędzia ochrony danych osobowych, w szczególności należy rozważyć zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 „RODO”.

Z poważaniem,

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

ZARZĄD GŁÓWNY

43-180 ORZESZE, ul. Dworcowa 5 tel.: 32/723-12-90 www.pzhgp.pl zg@pzhgp.pl hgp@pzhgp.pl

Nr konta: PKO Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270 Załącznik do pisma l.dz. 698/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1—2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, — dalej RODO — informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres, w tym adres poczty elektronicznej, telefon) jest Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Orzeszu przy ul. Dworcowej 5, KRS 0000087738, NIP 6271695402, tel. +48 (32) 723 12 90, e-mail: www.pzhgp.pl

2.      Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, z którą można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres 43-180 Orzesze, ul. Dworcowa 5 lub elektronicznie na adres e-mail:

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zwiąžku zawartym stosunkiem członkostwa w stowarzyszeniu Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Orzeszu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), co oznacza, że dane będą przetwarzane w celu związanym ze stosunkiem członkostwa na podstawie obowiązującego Statutu oraz zgodnie z przepisami ustawy prawo o stowarzyszeniach.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu niezbędnym z realizacją stosunku członkowskiego lub do podjęcia działań na Państwa żądanie w związku ze stosunkiem członkostwa w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku członkostwa oraz przez okres 3 lat po jego ustaniu.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne oraz jest niezbędne do realizacji celów Statutowych.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

10.  Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Orzesze, dnia 24 maja 2018 r.

Wyniki lotowe gołębi dorosłych w 2018 roku

Okręg Płock

 

Oddział Gostynin

 Kamień Pomorski

gołębie dorosłe

20.05.2018

 

Oddział Płock

Mirosławiec

gołębie dorosłe

20.05.2018

 

Oddział Staroź-Bielski

 Suchań I

gołębie dorosłe

20.05.2018

Oddział Kutno

 Trzebiatów I

gołębie dorosłe

20.05.2018

 

Oddział Gąbin

 Stargard

gołębie dorosłe

20.05.2018

 

 

Oddział Sochaczew

 Suchanówko

gołębie dorosłe

20.05.2018

 

Okręg Płock

 

 

                                                                                                                                 
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL